Ječmen – Krmiva pro exotické ptactvo a holuby

Ječmen ve srovnání s pšenicí obsahuje méně škrobu, má nižší energetickou hodnotu a více vlákniny. Obsah dusíkatých látek se pohybuje kolem 11 %. Krmný ječmen má dobré dietetické vlastnosti. Příznivě ovlivňuje jakost masa a tuhost tuku. Je vhodný zejména pro výkrm prasat a skotu. Pro drůbež se využívá méně, protože obsahuje hodně neškrobových polysacharidů, zejména β- D glukanů a pentosanů.

Přesunout se na začátek