Řepka olejná – Krmiva pro exotické ptactvo a holuby

Řepka olejná

Řepka olejná obsahuje asi 20 % dusíkatých látek a 40 % tuku. Šlechtěním se snížil obsah glukosinolátů z původních 100 – 150 µmol/g na 10 – 25 µmol/g v tzv. dvounulových odrůdách (s nízkým obsahem kyseliny erukové a glukosinolátů). Glukosinoláty a jejich štěpné produkty zhoršují chutnost krmiva. Mohou přecházet do mléka a vajec a tím narušovat jejich vůni a chuť. Některé štěpné produkty glukosinolátů jsou pro zvířata strumigenní – narušují činnost štítné žlázy a také poškozují játra. Glukosinoláty mohou vyvolat i poruchy plodnosti.

Přesunout se na začátek